ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • Banner Award
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • Banner Policy2566

  บริการผู้ตรวจราชการกรม

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
  • ผลงานบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7
  Layer 8
  Layer 9
  Layer 10
  Layer 11
  Layer 12

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2

  Copyright © 2022 สวงนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright All Reserve Cooperative General Inspector

  ภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP