ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • Banner Award
 • Banner App Moac
 • Ministry Founding Day 132 New Bc1a947269027831cba55984f8c398b6
 • Model Moral Organization Cpd2566 Banner 91ddf86074ef2076d7ca0dc0dcade482 Min Cc6b9abf6c1a21370a27fad9a57b7664
 • No Gift Policy Banner67 0256e9e38d8685c054cad882dfd45f28
 • PDPA Award Banner E7fe6f6b4fc7da4efcfa79629958cd18 Min 694d2af8cd847fe21a7610c31817dee5
 • Royal Plowing Ceremony Live 2567 Ca7b3f5ea2ec84bd373eb4b36dbcb33d
 • Award Opdcnew Min Min F632ce3dd98f59c5f6b7ba04092b496b
 • Banner Web ITA Min Fa3f3080b6849d73f50a4ede39d61aab Min 3f033b5e6f95d223e862b95aa422f476
 • Cpd Good Organization 84d448a63ac47b1685e9cf2a7628d495
 • Cyberaward Banner 5ac73e9b5a01fa289ca31c301db76a94 Min F70edc938d82c136da08ac7957abc15d
 • Plans And Policies Cpd 2567 Banner 98bc925454c969eb5e16030924a12c50 Min 8497670779d4808d97eb12955847f927
 • Reduce Message President Of The Cooperative Day E69d41d83f27ec035043137f05a7c04b

  บริการผู้ตรวจราชการกรม

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  4

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
  • ผลงานบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7
  Layer 8
  Layer 9
  Layer 10
  Layer 11
  Layer 12

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2

  Copyright © 2022 สวงนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright All Reserve Cooperative General Inspector

  ภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP